Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
16 juni 2020

Datainspektionen behöver avsluta fler tillsynsärenden

Datainspektionen har de senaste åren lagt stor vikt vid att informera och vägleda om dataskyddsförordningen (GDPR). Nu är det dags att myndigheten avslutar fler tillsynsärenden för de företag, myndigheter och organisationer som behandlar personuppgifter. Det visar en ny rapport från Statskontoret.

– Regeringen har sedan 2016 mer än fördubblat Datainspektionens anslag. Myndigheten har gått igenom en stor omställning som har tagit mycket tid och kraft. Men nu behöver Datainspektionen visa bättre resultat framförallt inom tillsynen, säger Statskontorets generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren.

Sedan den EU-gemensamma dataskyddsförordningen började gälla 2018 har Datainspektionen arbetat för att öka kunskapen om förordningen men bara avslutat ett fåtal tillsynsärenden. Att Datainspektionen avslutar få tillsynsärenden får som konsekvens att företag, myndigheter och organisationer som inte följer reglerna kan fortsätta att behandla personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Datainspektionen har i och med den nya dataskyddsförordningen fått nya uppgifter. Samtidigt har myndigheten vuxit snabbt. Det har påverkat myndighetens verksamhet och har gjort det svårare att nå goda resultat. Datainspektionen har ett pågående utvecklingsarbete som syftar till att bland annat stärka tillsynen. Statskontoret bedömer att myndigheten behöver fortsätta att prioritera arbetet med den interna styrningen och organisationskulturen för att bli mer effektiv.