Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
2 juni 2017

Myndighetsanalys av Forum för levande historia

Statskontoret har analyserat Forum för levande historia enligt modellen för myndighetsanalyser. Forum för levande historia ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen.

Statskontoret bedömer att Forum för levande historia i allt väsentligt fullgör sitt uppdrag och att myndigheten har uppnått goda resultat på flera områden. Myndigheten står samtidigt inför flera stora utmaningar med att bredda sina målgrupper och öka den regionala spridningen av verksamheten. Det finns även brister i myndighetens styrning och arbetsmiljö.

Statskontoret lämnar i rapporten ett antal rekommendationer till regeringen och till Forum för levande historia för att skapa en större tydlighet och långsiktighet i regeringens styrning och för att förbättra den interna styrningen och arbetsmiljön på myndigheten.