Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
19 december 2014

Myndighetsanalys av Konjunkturinstitutet

Statskontorets bedömer att Konjunkturinstitutet fullgör sitt samlade uppdrag. Kvaliteten i analyserna från de tre verksamheterna; prognos, miljöekonomi och konjunkturbarometer är hög och rapporterna är relevanta som underlag för ekonomisk politik och miljöpolitik.

Statskontoret bedömer vidare att regeringen bör införa mål för den samlade verksamheten, tydliggöra Konjunkturinstitutets roll för analysuppgifter som inte tillhör huvuduppdraget samt ställa högre krav på myndighetens resultatredovisning. I rapporten lämnas också rekommendationer till hur Konjunkturinstitutet kan utveckla sin verksamhet genom att införa tidredovisning och en myndighetsövergripande process för kvalitetssäkring samt införa riktlinjer för informella kontakter och säljverksamhet.

I uppdraget har en särskild utvärdering av myndighetens prognosverksamhet ingått, vilken har utförts av en extern expertgrupp. Expertgruppen svarar själv för sina bedömningar och rekommendationer.

Bilagor