Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
7 mars 2016

Myndighetsanalys av Rättsmedicinalverket

Statskontoret har analyserat verksamheten vid Rättsmedicinalverket. Rättsmedicinalverket genomför analyser och undersökningar inom rättsmedicin, rättspsykiatri, rättsgenetik och rättskemi på uppdrag av främst brottsutredande myndigheter.

Statskontoret bedömer att Rättsmedicinalverket i allt väsentligt fullgör sitt uppdrag och att myndigheten överlag har uppnått goda resultat. Däremot har vissa handläggningstider inom den rättsmedicinska verksamheten ökat under de senaste åren. 

Statskontoret anser att Rättsmedicinalverket behöver blir bättre på att utveckla samordningen inom myndigheten, särskilt inom den rättsmedicinska verksamheten. En ökad samordning kan öka effektiviteten i verksamheten, minska sårbarheten i bemanningen och bidra till att stärka kvalitetssäkringen av verksamheten. Dessutom behöver myndigheten ta ett helhetsgrepp kring kompetensförsörjningen för att säkra kompetensbehoven på sikt.