Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
24 april 2020

Myndighetsanalys av Riksantikvarieämbetet

Statskontoret har analyserat Riksantikvarieämbetet enligt modellen för myndighetsanalyser. Riksantikvarieämbetet ska leda och stödja arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Det omfattar bland annat frågor om kulturlandskap, kulturföremål och museer.

Riksantikvarieämbetet åstadkommer många goda resultat inom sitt breda uppdrag. Vi bedömer att Riksantikvarieämbetets insatser har bidragit till att nå de övergripande mål som styr Riksantikvarieämbetets verksamhet. Samtidigt ser vi att myndigheten behöver stärka sitt arbete inom några områden.

Vi bedömer att regeringen behöver renodla Riksantikvarieämbetets uppdrag och följa upp myndighetens interna utvecklingsarbete. Myndigheten behöver i sin tur fortsätta förtydliga och förenkla sin interna styrning och uppföljning.