Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
15 mars 2017

Myndighetsanalys av Riksarkivet

Statskontorets analys av Riksarkivet visar att myndigheten fullgör sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Riksarkivet och regeringen bör dock hantera ett antal utmaningar som är betydelsefulla för Riksarkivets verksamhet och resultat framöver. Till dessa utmaningar hör att besvara det stora antalet skriftliga förfrågningar som Riksarkivet får. Riksarkivet står också inför en fortsatt storskalig digitalisering av det arkivmaterial de förvarar samt lever med en viss osäkerhet när det gäller antalet framtida leveranser av arkivmaterial från andra myndigheter.

Vidare visar analysen att det från omvärlden finns en efterfrågan att Riksarkivet ska utveckla sitt arbete med att vägleda och kontrollera andra arkivbildare. Behovet av vägledning är särskilt stort i frågor som har blivit aktuella i och med det offentliga Sveriges utveckling mot en digital förvaltning. 

Riksarkivet genomgick 2010 en stor förändring i och med att flera tidigare fristående myndigheter slogs samman till en. I samband med sammanslagningen påbörjade myndigheten ett förändringsarbete för att effektivisera verksamheten. Analysen visar att det kvarstår en del arbete innan dessa förändringar uppnått ett önskat resultat.

Läs publikationen