Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
1 oktober 2015

Myndighetsanalys av Statens musikverk

Statskontoret har analyserat Statens musikverk enligt modellen för myndighetsanalyser. Statens musikverk ska främja ett varierat musikaliskt utbud i hela landet. Myndigheten ska också dokumen­tera, bevara, främja, bygga upp kunskap om och tillgängliggöra teaterns, dansens och musikens kulturarv.

Statens musikverk fullgör stora delar av sitt uppdrag. Myndigheten har dock svårt att klara av sina kulturarvsuppgifter inom dansen, men framför allt teatern. Statskontoret ser en risk för att Statens musikverk kan få svårt att klara sitt samlade kulturarvsuppdrag framöver. 

Regeringen behöver ge Statens musikverk vägledning för att göra priorite­ringar i kärnverksamheten. Myndigheten behöver i sin tur stärka sin interna styrning och uppföljning av verksamheten.