Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
21 december 2015

Myndighetsanalys av Svenska institutet

Statskontoret har analyserat Svenska institutets verksamhet. Myndigheten ska sprida information och kunskap om Sverige och det svenska språket i utlandet samt främja samarbete och långsiktiga relationer med andra länder på flera områden. Verksamheten finansieras från flera områden i statens budget, bland annat från biståndsbudgeten.

Svenska institutet hanterar sitt komplexa uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Myndigheten har genomfört förändringar av sin organisation och interna styrning för att bättre kunna hantera de många uppgifterna och finansieringskällorna samt de ökade anslagen. Det är dock svårare att bedöma om Svenska institutet använder sina resurser effektivt och i vilken utsträckning myndigheten bidrar till att uppnå regeringens mål.

Svenska institutet behöver bli bättre på att formulera mål för verksamheten. Myndigheten behöver också utveckla sin analys och redovisning av resultaten. Regeringen kan förbättra myndighetens förutsättningar för detta genom att förtydliga sina förväntningar på vad myndigheten ska åstadkomma.