Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
12 oktober 2020

Ny webbplats om god förvaltningskultur i staten

I dag presenterar vi vår nya webbplats för en god förvaltningskultur i staten www.forvaltningskultur.se

En god förvaltningskultur är de beteenden och förhållningssätt som vilar på den statliga värdegrunden som består av sex principer. Principerna är hämtade från grundlagar, lagar och förordningar och gäller för alla anställda i staten, oavsett verksamhet och profession. Den statliga värdegrunden skapar förutsättningar för en effektiv, rättssäker och fungerande förvaltning.

För att efterleva den statliga värdegrunden krävs ett medvetet och kontinuerligt arbete. Webbplatsen är en plattform – med kunskapsunderlag och verktyg – som stödjer myndigheter att skapa och upprätthålla en god förvaltningskultur i staten. Där finns användbart stöd i form av skrifter, handböcker, utbildningar och diskussionsövningar.

Statskontoret har i uppdrag att främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur i staten. Fokus i arbetet ligger på ledarskapets betydelse och rollen som statsanställd. Vi har också i uppdrag att särskilt utveckla arbetet mot korruption i staten och driver därför myndighetsnätverket mot korruption.

Besök www.forvaltningskultur.se