Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
15 december 2015

Oförändrade kostnader för polisen när arrangörers ersättningsskyldighet togs bort

Avskaffandet av arrangörers ersättningsskyldighet för polisens arbete med ordningshållning vid evenemang har inte lett till ökade kostnader för polisen. Det arbete som arrangörerna bedriver för ordning och säkerhet har inte heller minskat. Polisens kostnader för ordningshållning vid vissa evenemang, främst fotbollsderbyn i Stockholm, är dock fortsatt mycket höga. Det visar en utvärdering från Statskontoret.

Den 1 januari 2014 avskaffades ersättningsskyldigheten i ordningslagen som innebar att arrangörer som i vinstsyfte anordnar en fotbollsmatch, konsert, festival eller likande ska ersätta polisens kostnader för att hålla ordning vid tillställningen. Statskontoret har utvärderat effekterna av avskaffandet av ersättningsskyldigheten. 

Oförändrade poliskostnader och bibehållet ansvar från arrangörer

Avskaffandet av ersättningsskyldigheten har inte lett till att kostnaderna för att hålla ordning vid evenemang övervältrats från arrangörerna till polisen. Polisens kostnader för ordningshållning är oförändrade. Det arbete som arrangörerna själva bedriver för ordning och säkerhet har inte heller minskat. 

Fortsatt höga kostnader och stora ordningsproblem vid vissa evenemang

Polisen har dock oförändrat mycket höga kostnader i samband med vissa evenemang, särskilt fotbollsderbyn i Stockholm. Samverkansklimatet mellan polisen och fotbollsklubbarna har förbättrats efter avskaffandet av ersättningsskyldigheten, men detta har ännu inte haft någon synlig effekt på ordning och säkerhet. Polisen kan ställa villkor till arrangören inför ett evenemang, exempelvis antalet ordningsvakter eller att begränsa antalet åskådare på ståplats.

Ett förbättrat samverkansklimat ger goda möjligheter att fördjupa dialogen och formulera skärpta villkor när så behövs. Allmänna medel ska användas på ett så effektivt och ändamålsenligt sätt som möjligt. Villkoren är en möjlighet att minska höga samhällskostnader för vissa evenemang, säger Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson.