Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
31 mars 2015

Ökad dialog och stärkt samverkan med Bredbandsforum

Statskontorets utvärdering av Bredbandsforums verksamhet 2010-2014 visar att de har ökat dialogen och stärkt samverkan mellan berörda aktörer inom bredbandsutbyggnaden. Forumet har fokuserat på relevanta frågor och bedrivit en välorganiserad och produktiv verksamhet genom att ta fram flera förslag för att främja bredbandsutbyggnaden.

Forumet har därigenom haft en viktig kunskapsutvecklande funktion och även bidragit till konkret utveckling på vissa områden. Enligt Statskontoret finns det dock vissa brister i genomförbarheten och uppföljningen av de förslag som forumet har lämnat.

Bredbandsforum är en mötesplats för dialog och samverkan mellan regeringen, organisationer och företag som verkar på den svenska bredbandsmarknaden. Verksamheten syftar till att hitta konstruktiva lösningar som bidrar till utbyggnaden av bredband i hela landet. Forumet är en del av Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med ett kansli placerat vid Post- och telestyrelsen. Bredbandsforums mandat löper ut den 31 december 2015.