Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
15 juni 2018

Översyn av Expertgruppen för biståndsanalys

Statskontoret har genomfört en översyn av Expertgruppen för biståndsanalys (EBA:s) verksamhet. Med utgångspunkt i EBA:s direktiv och produktionsprocess har vi analyserat om verksamheten har svarat mot regeringens behov och intentioner samt om den är ändamålsenligt organiserad.

Vi bedömer att EBA nu har börjat hitta formerna för verksamheten och att produktionen är hög i förhållande till de tillgängliga resurserna. EBA:s största utmaning är att de kunskapsunderlag som kommittén publicerar ska komma till praktisk användning för regeringen och övriga målgrupper. Vår analys visar också att kommittén som organisationsform är ändamålsenlig för verksamheten.


Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) är en statlig kommitté som sedan 2013 utvärderar och analyserar Sveriges internationella bistånd. Kommittén publicerar cirka 10 rapporter om året i sin ordinarie rapportserie. EBA förmedlar också kunskap från forskning och analyser från andra aktörer.