Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
25 september 2014

Översyn av individ- och familjeomsorgsmodellen i kostnadsutjämning mellan kommuner

I en rapport till regeringen redovisar Statskontoret en översyn av delmodellen för individ- och familjeomsorg (IFO-modellen), en av tio delmodeller i kostnadsutjämningen mellan kommuner. Statskontoret lämnar förslag till förändringar i modellen som minskar möjligheterna för kommuner att påverka det ekonomiska utfallet av kostnadsutjämning för IFO-verksamheter.

Syftet med utjämningssystemet är att ge kommuner och landsting ekonomiska förutsättningar att kunna tillhandahålla sina invånare likvärdig service, oberoende av kommuninvånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden. Skillnader som beror på vald servicenivå, effektivitet, kvalitet och avgiftssättning utjämnas inte