Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
29 oktober 2014

Problem med reformen av körkortshanteringen

År 2010 flyttades körkortshanteringen från länsstyrelserna till Transportstyrelsen. Reformen var dåligt förberedd och fram till 2013 hade Transportsstyrelsen problem med långa handläggningstider. För att komma till rätta med hanteringen valde Transportstyrelsen att inte utreda ett stort antal ärenden. Under myndighetens första fyra år som ansvarig körkortsmyndighet återkallades 11 000 färre körkort än under motsvarande period på länsstyrelsetiden.

Statskontorets utvärdering av körkortsreformen visar att Transportstyrelsens ärendehanteringssystem inte var färdigutvecklat när myndigheten tog över ansvaret för körkortsverksamheten. I övertagandet ingick närmare 140 000 öppna ärenden från länsstyrelserna, vilket bidrog till att Transportstyrelsens ärendebalanser och handläggningstider steg. Transportstyrelsen valde att prioritera allvarliga förseelser medan andra förseelser nedprioriterades. Först under 2013 hade Transportstyrelsen arbetat av sin kö med gamla ärenden.

Kostnaderna för körkortsverksamheten har ökat

Regeringens mål om att reformen skulle ge bättre förutsättningar för en enhetlig rättstillämpning har uppnåtts. Dessutom har allmänhetens möjligheter att komma i kontakt med ansvarig körkortsmyndighet förbättrats. Målet om sänkta kostnader har däremot inte uppnåtts. Administrationen av körkortsärenden kostar mer än innan reformen. Statskontoret föreslår därför att regeringen fortsättningsvis bör följa hur kostnaderna för verksamheten utvecklas.

En viktig slutsats vi drar är att förutsättningarna för en verksamhetsöverföring bör utredas och förberedas noga. Ansvarig myndighet måste under reformprocessen kunna leva upp till de krav som ställs på kvalitet, rättssäkerhet och handläggningskapacitet, säger Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson.