Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
24 februari 2016

Renodling av statlig verksamhet – en analys av för- och nackdelar

Under de senaste åren har det genomförts ett antal relativt omfattande förändringar av myndighetsstrukturen inom flera områden. Syftet med dessa förändringar har många gånger varit att renodla olika myndigheters roller, uppgifter och funktioner för att åstadkomma en mer effektiv och rättssäker förvaltning.

I skriften Renodling av statlig verksamhet har Statskontoret kartlagt i vilken omfattning verksamheter har renodlats till fristående myndigheter och vilka motiven för renodlingen har varit samt övergripande analyserat för- och nackdelarna med renodling.

I skriften görs en fördjupning i tre myndigheter: Statens skolinspektion, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Transportstyrelsen.

Läs publikationen