Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
26 juni 2015

Satsningen på högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar uppnår i huvudsak sitt syfte

Statskontorets utvärdering av satsningen på högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar visar att den stimulerar ungdomar att fortsätta sina studier vid grundskola och gymnasieskola i den omfattning som förväntats av reformen.

Målsättningen med reformen var att årligen nå 2 000 ungdomar med satsningen. Målen har uppnåtts två av tre år som Statskontoret har undersökt. Sammantaget under 2011 – 2013 har cirka 6 300 ungdomar studerat med det högre studiebidraget. Målgruppen har bestått av cirka 71 000 ungdomar inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Det betyder att satsningen har nått nio procent av målgruppen. 

Kvinnor, ungdomar med högutbildade föräldrar och ungdomar födda i Sverige är överrepresenterade bland de som tagit del av satsningen. Detta är grupper som ofta tar del av utbildningssatsningar jämfört med andra. 

Utvärderingen visar samtidigt att satsningen i högre grad träffar ungdomar som redan är motiverade att börja studera. Cirka en tredjedel av dem som börjat studera inom ramen för satsningen har varit motiverade av just det högre studiebidraget. De övriga skulle ha börjat studera även utan högre studiebidrag.