Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
26 juni 2015

Skolverket behöver en nystart

Statskontorets analys visar att skolpolitiska insatser kan få bättre genomslag om regeringen utvecklar sin styrning och Skolverket anpassar sin verksamhet. Skolverket har inte förmått anpassa sin verksamhet i takt med skolpolitikens utveckling. Samtidigt gör regeringens detaljstyrning att Skolverket får svårt att använda statliga medel effektivt.

Organisationen motsvarar inte längre uppdraget

Skolpolitiken har utvecklats i snabb takt under senare år. Skolverkets uppdrag har därmed förändrats och myndigheten har vuxit kraftigt. Men Skolverket har inte anpassat sin organisation utifrån det förändrade uppdraget. Funktioner som IT, ekonomi och upphandling har också blivit eftersatta. Skolverket har heller inte styrt och följt upp sin verksamhet i tillräcklig utsträckning. Det försämrar sammantaget Skolverkets möjligheter att hantera nya uppgifter från regeringen. 

Regeringens kortsiktiga styrning försvårar för Skolverket

Skolverkets löpande uppgifter, som att följa utvecklingen i skolan, trängs undan av ett stort antal detaljerade uppdrag från regeringen. Detaljstyrningen försämrar också Skolverkets möjligheter att planera verksamheten och att använda statliga medel effektivt. Regeringen har genom detaljstyrningen i praktiken tagit över ansvaret för utformningen och samordningen av Skolverkets insatser. 

Skolverket behöver en nystart för att statliga skolpolitiska insatser ska kunna få bättre genomslag. Både Skolverket och regeringen behöver tänka om för att Skolverket ska bli en mer effektiv myndighet, säger Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson.