Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
1 april 2020

Statens kontroll av spelmarknaden har ökat - men mer behöver göras

Den svenska spelmarknaden omreglerades den 1 januari 2019. Efter omregleringen har den offentliga kontrollen över spelmarknaden ökat, men mer åtgärder behövs för att infria avsikterna med omregleringen. Det visar en ny rapport av Statskontoret.

En betydligt större andel av svenskarnas spelande sker efter omregleringen hos licensierade spelföretag som verkar lagligt på marknaden. Detta är ett av de viktigaste målen med omregleringen.

– Omregleringen har gett staten bättre verktyg för att granska och styra spelmarknaden. Men staten behöver använda verktygen mer aktivt för att omregleringen ska vara framgångsrik, säger Statskontorets generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren.

Om regeringens och riksdagens avsikter med den omreglerade spelmarknaden ska infrias, är det viktigt att spelföretag utan licens stängs ute från marknaden. De verktyg som finns för detta har ännu inte prövats. Statskontoret rekommenderar även att Spelmarknadsutredningen tar fram förslag på fler verktyg som kan förhindra olicensierad spelverksamhet. Ett verktyg som utredningen bör överväga är ett licenssystem även för underleverantörer till spelföretag.

Statskontoret bedömer att konsumentskyddet har stärkts efter omregleringen, bland annat genom möjligheten att stänga av sig från spel via avstängningsregistret Spelpaus. Men vi bedömer också att allmänheten behöver mer information om möjligheten att stänga av sig från spel och om hur man kan få hjälp med spelproblem. Detta gäller särskilt för kvinnor eftersom deras spelproblem ökar samtidigt som de söker hjälp i mindre utsträckning än vad män gör.

I Statskontorets rapport Utvärdering av omregleringen av spelmarknaden. Delrapport 3: Första året med den nya spelregleringen (2020:8), redovisas bland annat hur stor andel av spelandet som sker hos licensierade spelföretag, statens och allmännyttiga organisationers intäkter från spel, hur konsumentskyddet fungerar, spelandets påverkan på folkhälsan samt hur arbetet mot olovlig spelverksamhet och matchfixning bedrivs.