Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
1 april 2014

Statlig effektiviseringspotential

Statskontoret redovisar den första delen i uppdraget att identifiera effektiviseringspotentialer i statlig kärnverksamhet. Arbetet har till stora delar handlat om att utarbeta en metodik för att identifiera systemrelaterade effektiviseringsmöjligheter och att beskriva möjliga tillvägagångssätt. Det här underlaget kommer att användas som grund för det fortsatta arbetet.

Uppdraget slutredovisas den 15 december 2014 och kommer då med en fördjupad analys av möjliga systemrelaterade förändringar som syftar till att öka effektiviteten i statlig kärnverksamhet. Utgångspunkten för effektivitet i offentlig sektor är att skapa största möjliga nytta för insatta resurser.