Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
1 oktober 2015

Statliga insatser för kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014

Umeå var europeisk kulturhuvudstad 2014. Statskontoret har utvärderat de statliga insatserna för kulturhuvudstadsåret.

Utvärderingen visar att de statliga insatserna har varit ett betydelsefullt komplement till övriga insatser från kommun, region, EU och näringsliv. I rapporten redogör Statskontoret för de statliga medlen till kulturhuvudstadsårets program och de insatser som har genomförts av myndigheter och institutioner med uppdrag att samverka med kulturhuvudstadsåret. 

De aktiviteter som har genomförts med hjälp av de statliga medlen har på flera sätt främjat främst de nationella kulturpolitiska målen och även i viss mån relevanta nationella tillväxtpolitiska och utrikespolitiska mål. Statskontoret konstaterar dock att tidigare beslut om statlig medfinansiering och uppdrag till myndigheter och institutioner hade underlättat insatserna.