Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
18 december 2020

Statliga myndigheters arbete med arbetsrättsliga villkor

Statliga myndigheter är sedan den 1 juni 2017 skyldiga att i vissa fall ställa arbetsrättsliga villkor när de upphandlar. Statskontoret har på uppdrag av regeringen följt upp och analyserat hur statliga myndigheter arbetar med denna uppgift.

I rapporten Statliga myndigheters upphandlingar med arbetsrättsliga villkor (2020:24) redovisar vi vilken typ av arbetsrättsliga villkor som myndigheterna ställer och i vilka upphandlingar detta blir aktuellt. Vi beskriver svårigheter och framgångsfaktorer i arbetet samt vilka effekter myndigheterna anser har uppnåtts genom att de har ställt arbetsrättsliga villkor i upphandlingarna.

Vi lämnar flera förslag som syftar till att förbättra förutsättningarna för statliga myndigheter att upphandla med arbetsrättsliga villkor. Förslagen handlar om att utöka Upphandlingsmyndighetens stöd på området, främja användningen av de statliga ramavtalen och att öka samordningen mellan myndigheter när de själva upphandlar. Vi lämnar även förslag som rör regeringens styrning av myndigheterna.