Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
26 juni 2014

Statskontoret föreslår stärkt samverkan inom tillsynsvägledningen på miljöområdet

Kvaliteten på vägledningen varierar mellan de tillsynsvägledande myndigheterna och mellan olika tillsynsområden inom miljöbalken, visar Statskontorets utvärdering. Det kan leda till brister i tillsynens effektivitet och rättssäkerhet.

Idag har länsstyrelserna och 14 centrala myndigheter i uppgift att ge tillsynsvägledning till de myndigheter som har operativt ansvar för tillsynen på miljöområdet, främst kommuner och länsstyrelser.

I syfte att förbättra tillsynsvägledningen föreslår Statskontoret att samverkan mellan de myndigheter som har tillsynsansvar stärks genom att utveckla det samarbete som idag bedrivs inom länsstyrelsernas samverkansorgan Miljösamverkan Sverige. Som en konsekvens av detta förslag föreslås att Tillsyns- och föreskriftsrådet avvecklas. Statskontoret föreslår också att länsstyrelsernas vägledningsuppdrag begränsas samt att Naturvårdsverket får ett utökat ansvar att följa upp och rapportera om tillsynens resultat.