Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
29 maj 2020

Statskontoret har analyserat åtgärder för att minska kvinnors sjukfrånvaro på statliga myndigheter

Statsanställda kvinnor är sjukskriva i avsevärt högre utsträckning än statsanställda män. Statskontoret har analyserat myndigheternas arbete med att förebygga och minska sjukfrånvaron bland kvinnor. Vi har bland annat analyserat åtgärder för att minska sjukfrånvaron samt hur myndigheterna sprider goda exempel till varandra.

I staten har kvinnor oftare än män arbetsuppgifter som innebär små möjligheter att påverka arbetssituationen. För att förebygga sjukfrånvaro kan myndigheterna behöva öka handlingsutrymmet i dessa uppgifter. Vår analys visar också att det generellt sett är viktigt att det finns ett närvarande ledarskap på myndigheten och att chefer och medarbetare har en samsyn om riskerna i arbetsmiljön.

Samtidigt visar analysen att behoven och förutsättningarna för att minska sjukfrånvaron bland kvinnor varierar mellan myndigheterna. Myndigheter med hög sjukfrånvaro behöver därför själva analysera hur de ska arbeta för att sänka sjuktalen. Vi bedömer också att myndigheterna överlag behöver mer kunskap om hur de kan arbeta för att minska sjukfrånvaron.