Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
20 maj 2015

Uppdrag att kartlägga och analysera myndigheters beslut om lokalisering

Kartläggningen ska innefatta den statliga närvaron både regionalt och lokalt. Statskontoret ska också följa upp statliga myndigheters beslut om lokalisering och hur dessa påverkar den lokala och regionala arbetsmarknaden.

I uppdraget ingår också att lämna förslag på hur myndigheters samverkan och koordinering vid beslut om lokalisering kan utvecklas

Slutligen ingår i uppdraget att föreslå utgångspunkter som kan vara vägledande för statliga myndigheters arbete med frågor som rör lokalisering.

Uppdraget ska avrapporteras den 1 april 2016.