Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
31 mars 2016

Statskontorets rapport: Statliga myndigheters lokalisering. Ett samlat underlag

Statskontorets kartläggning visar att 60 procent av myndigheterna har sitt huvudkontor i Stockholms län. Kartläggningen visar också att de statliga arbetstillfällena är ojämnt fördelade över landet.

Antalet statliga arbetstillfällen är flest i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. Minst antal statliga arbetstillfällen finns det i Kronobergs och Gotlands län. Jämförs antalet arbetstillfällen med andelen av befolkningen som bor i länet har Uppsala och Norrbottens län relativt sett flest statliga jobb. Minst är andelen i Kalmars och Hallands län.

Statskontoret överlämnar i dag en rapport till regeringen om statliga myndigheters lokalisering. Rapporten är ett underlag till regeringens fortsatta arbete med frågorna, säger Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson.

Se karta