Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
13 maj 2014

Svag ökning av sjukfrånvaro i staten

Sjukfrånvaron i de statliga myndigheterna uppgick till 3,2 procent av den tillgängliga arbetstiden år 2013. Det är en ökning jämfört med föregående år då den låg på 3,0 procent. Det är andra året i rad som sjukfrånvaron i staten ökar. Kvinnors sjukfrånvaro är nu mer än dubbelt så hög som männens.

Sjukfrånvaron för kvinnor ökade med 0,2 procentenheter under fjolåret och uppgick till 4,2 procent. Männens sjukfrånvaro har minskat med 0,1 procentenheter under samma period och uppgick till 2,0 procent.

Fördelat på åldersgrupper är ökningen störst i den yngsta gruppen, med anställda under 30 år, där sjukfrånvaron ökade med 0,2 procentenheter. I de övriga grupperna, för de som är 30 till 49 år respektive de som är äldre än 50, ökade sjukfrånvaron med 0,1 procentenheter.

Trenden för långtidsfrånvaro går i motsatt riktning, den minskade som andel av den totala sjukfrånvaron både ifjol och i det långa loppet (jämfört med 2009).

Statskontorets sammanställning och jämförelser av sjukfrånvarostatistik bygger på redovisade uppgifter från 202 myndigheter enligt deras årsredovisningar för år 2013.