Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
31 maj 2018

Uppföljning av moderna beredskapsjobb i staten – redovisning 2

Statskontoret har ett regeringsuppdrag att följa upp satsningen på moderna beredskapsjobb i staten. Den övergripande slutsatsen från denna andra uppföljning är att satsningen uppfyller regeringens intentioner. De stora myndigheterna som står för merparten av beredskapsjobben erbjuder enkla jobb till långtidsarbetslösa och nyanlända.

Under perioden 1 januari 2017–31 mars 2018 har 133 myndigheter anställt närmare 1 500 personer i moderna beredskapsjobb. Två tredjedelar av myndigheterna med uppdraget att inrätta moderna beredskapsjobb har nu anställt beredskapsjobbare.

Fyra av tio personer som har fått beredskapsjobb finns hos Arbetsförmedlingen (600 jobb). Andra myndigheter som har anställt många beredskapsjobbare är Skogsstyrelsen (243), Kronofogden (75) och Försäkringskassan (55).

Regeringens ambition om 2 000 moderna beredskapsjobb 2018 ser ut att överträffas. Satsningen på jobb inom gröna näringar har stor betydelse för detta. Skogsstyrelsen planerar att ha 1 300 beredskapsjobbare inom gröna näringar vid utgången av 2018.

Statskontoret lyfter fram några frågor inför den fortsatta satsningen på moderna beredskapsjobb, bland andra:

  • Fler män än kvinnor får moderna beredskapsjobb (57 respektive 43 procent). Det är viktigt att bevaka att kvinnor och män för möjlighet att delta på lika villkor i satsningen på moderna beredskapsjobb.
  • Få lågutbildade får moderna beredskapsjobb. Regeringen behöver förtydliga om detta följer intentionerna med satsningen.
  • Många mindre myndigheter har svårt att erbjuda enkla arbetsuppgifter för beredskapsjobben. Statskontoret föreslår att Arbetsförmedlingen tar fram en vägledning om hur myndigheterna kan ta fram enkla arbetsuppgifter.
  • För att öka sannolikheten att nå målet om 5 000 moderna beredskapsjobb 2020 bedömer Statskontoret att de största myndigheterna behöver anställa ännu fler beredskapsjobbare.