Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
29 september 2017

Uppföljning av moderna beredskapsjobb i staten

Statskontoret har ett regeringsuppdrag att följa upp satsningen på moderna beredskapsjobb i staten. Moderna beredskapsjobb infördes från och med 2017 och innebär att de statliga myndigheterna ska erbjuda jobb med lägre kvalifikationskrav åt personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Målgrupperna är långtidsarbetslösa eller nyanlända personer. Nu lämnar Statskontoret den första av fyra redovisningar

Under perioden 1 januari–31 juli 2017 fattade Arbetsförmedlingen beslut om 521 moderna beredskapsjobb i totalt 65 myndigheter. Två tredjedelar av jobben finns hos Arbetsförmedlingen. Därefter finns flest beredskapsjobb hos Skogsstyrelsen och Skatteverket.

Samtidigt som de myndigheter som redan har beredskapsjobb planerar för fler uppger många som ännu inte har anställt någon i beredskapsjobb att de kommer att anställa personer under hösten 2017. Totalt summerar myndigheternas uppskattningar till närmare 1 000 personer i beredskapsjobb vid utgången av 2017. De flesta myndigheterna, även stora, uppger att de kommer att anställa enstaka beredskapsjobbare.

Statskontoret lyfter några frågor för regeringen inför den fortsatta satsningen på moderna beredskapsjobb. Regeringen behöver ta ställning till

  • om personer med låga kvalifikationer får beredskapsjobb i tillräcklig utsträckning och överväga om det finns skäl att förtydliga uppdragen till myndigheterna
  • om det är önskvärt att samma personer som haft praktik inom satsningen Praktik i staten senare får beredskapsjobb och överväga om det finns skäl att förtydliga uppdragen till myndigheterna