Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
26 oktober 2018

Utvärdering av Delegationen för unga och nyanlända till arbete

Statskontoret har utvärderat Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua). Dua har i uppdrag att främja lokal samverkan mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen i syfte att minska arbetslösheten bland unga och nyanlända.

Statskontoret bedömer att Dua har genomfört sitt uppdrag på ett ändamålsenligt sätt och bidragit till utvecklingen av samverkansprocesser i enlighet med de mål som regeringen har satt för verksamheten.

Duas huvudsakliga verktyg har varit stöd till frivilliga lokala överenskommelser mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Ett omfattande kommunikationsarbete, lokal närvaro ute i landet och tillgänglighet för råd och stöd har skänkt legitimitet till Duas arbete. Arbetet har också fått ökad tyngd genom Duas möjlighet att fördela statsbidrag.

Duas konstruktion som fristående kommitté har fungerat väl för att stimulera samverkan. I det mer långsiktiga arbetet behöver dock både regeringen och de samverkade parterna utveckla de reguljära formerna för styrning av samverkan.