Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
2 maj 2016

Styrning med kunskap för hälso- och sjukvård och socialtjänst

Den 1 juli 2015 inrättades ett råd med nio myndigheter som har centrala uppgifter för den statliga kunskapsstyrningen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten. I rådet ska myndighetscheferna diskutera strategiska frågor som har betydelse för att kunskap om kvalitetssäkrade metoder sprids och används på ett effektivt sätt bland huvudmän inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

I denna delrapport bedömer Statskontoret att myndigheterna som samverkar i rådet inledningsvis har vidtagit relevanta åtgärder, även om det är för tidigt att utläsa konkreta resultat. Denna samverkan står dock inför utmaningar som kräver att myndigheterna gör strategiska ställningstaganden framöver. Myndigheterna i rådet behöver bland annat ange vilka prioriteringar som ska göras i arbetet och tydliggöra hur de myndigheter som endast omfattas av delar av kunskapsstyrningen på bästa sätt kan bidra. 

Statskontoret lämnar en slutrapport den 1 november 2018.