Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
1 april 2019

Utvärdering av omregleringen av spelmarknaden. Delrapport 2 - Spelmarknaden före omregleringen

Den 1 januari 2019 omreglerades den svenska spelmarknaden. Statskontoret har fått i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera denna omreglering. Vi ska redovisa vårt arbete en gång om året fram till 2022. 

Den 1 april lämnar vi en andra delrapport till regeringen. I delrapporten beskriver vi hur spelmarknaden fungerande strax före omregleringen. Vi redovisar bland annat uppgifter om svenskarnas spelvanor, statens och allmännyttiga organisationers intäkter från spel, omfattningen av spelreklam och konsumentskyddet på spelmarknaden.