Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
13 december 2018

Utvärdering av regeringens åtgärder mot våldsbejakande extremism 2014–2017

Statskontoret har utvärderat regeringens åtgärder för att förebygga våldsbejakande extremism. Satsningen har haft ett bra genomslag, trots att den var relativt blygsam mätt i pengar.

 I många kommuner finns nu någon form av struktur för att ta emot och bearbeta information som kan ha anknytning till våldsbejakande extremism. Det finns också handlingsplaner och lägesbilder i de flesta kommuner. Även om problemet med våldsbejakande extremism är litet för de flesta kommuner finns ändå en beredskap att hantera frågorna om situationen skulle påkalla det.

Det övergripande målet med regeringens åtgärder har varit att skapa ett samhälle som är mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism