Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
20 juni 2018

Utvärdering av regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter

Statskontoret har i uppdrag av regeringen att utvärdera regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). JiM-programmet består av två delar – uppdrag till 60 myndigheter att utveckla sitt arbete med jäm­ställd­hetsintegrering och uppdrag till en nationell stödfunktion att stödja myndigheterna i arbetet med jäm­ställdhetsintegrering.

I denna delrapport har Statskontoret kartlagt det stöd som det nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet har erbjudit JiM-myndigheterna. Statskontoret redovisar även exempel på resultat som JiM har lett till på ett urval av myndigheter. 

Statskontoret bedömer att sekretariatet har erbjudit myndig­heterna ett brett och uppskattat stöd, särskilt i arbetet med att planera JiM. JiM-arbetet tycks också ha stärkt arbetet med jämställdhetsintegrering på de studerade myndigheterna, om än i varierande grad.