Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
30 november 2017

Utvärdering av statsbidrag för lärarlönelyftet

Lärarlönelyftet är regeringens satsning på höjda löner till särskilt kvalificerade lärare och vissa andra personalkategorier. Statskontoret har haft i uppdrag att utvärdera hur statsbidraget har implementerats, fungerat och nyttjats av skolhuvudmännen. Statskontoret lämnar idag den 1 december 2017 den första av tre redovisningar från projektet. 

Genom statsbidraget har drygt 65 000 lärare, förskollärare och fritidspedagoger fått en höjd lön. 

Statskontoret visar att det är ett högt deltagande i satsningen. Skolhuvudmännen har fördelat satsningen till de mest skickliga lärarna. De har däremot inte använt lärarlönelyftet för att kompensera för skillnader mellan elevgrupper. Analysen visar också att huvudmännen kommer behöva skjuta till egna medel för att täcka sina kostnader för pensionsinbetalningar.