Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
28 april 2016

Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar

I denna delrapport utvärderar Statskontoret innehållet och kvaliteten i den utbildning och handledning som de yrkesintroduktionsanställda får. I samband med detta undersöker Statskontoret även om arbetsgivarnas förutsättningar för att erbjuda arbetsplatsförlagt lärande har förbättrats inom ramen för yrkesintroduktionsanställningarna.

Statskontoret bedömer att två aspekter av stödet har betydelse för arbetsgivarnas förutsättningar för att erbjuda lärande på arbetsplatserna: det ekonomiska stödet och de stödstrukturer som bland annat arbetsmarknadens parter har och håller på att utveckla. I rapporten analyserar vi vilken relevans dessa har haft i praktiken.