Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
19 mars 2015

Vad får outsourcing av statlig kärnverksamhet för konsekvenser?

Outsourcing av kärnverksamhet är i dag omfattande inom staten. Cirka 600 miljarder beräknar Konkurrensverket att de offentliga inköpen uppgick till 2012, varav en del utgörs av outsourcing av statlig kärnverksamhet. En stor del av de offentliga tjänsterna utförs numera av privata aktörer. Det får konsekvenser för staten, näringslivet och tjänstemannarollen.

I studien Att göra eller köpa? Om outsourcing av statlig kärnverksamhet, görs en samlad och övergripande analys av motiv, erfarenheter och konsekvenser av statlig outsourcing.