Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
16 december 2016

Visselblåsarfunktioner i staten

Statskontoret har kartlagt hur myndigheter under regeringen arbetar med visselblåsarfunktioner för att upptäcka och motverka korruption. Cirka 15 procent av myndigheterna har i dag någon form av visselblåsarfunktion. Den är vanligast bland de större myndigheterna.

 Vi har också utrett om en gemensam visselblåsarfunktion för flera myndigheter kan vara ett ändamålsenligt verktyg för statsförvaltningens arbete mot korruption. Vår samlade bedömning är dock att det inte finns några starka skäl för att skapa en sådan funktion i staten.