Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
16 mars 2018

Ny webbutbildning i att leda dilemmasamtal

I vårt arbete med att främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur i staten har Statskontoret tagit fram en utbildning i att leda dilemmasamtal. Den är gjord speciellt för chefer som ansvarar för att arbeta med en god förvaltningskultur, men fungerar bra för alla som är nyfikna på hur man kan leda dilemmasamtal.

Utbildningen ger dig en kort introduktion till vad det innebär att vara statsanställd, vad dilemmasamtal är och varför det är ett bra verktyg i arbetet med en god förvaltningskultur. Den ger dig konkreta tips inför dilemmasamtal och till slut tre exempel på olika dilemmasamtal.

Mer information och länk till webbutbildningen