Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Anna Eriksson – från praktikant till utredare

Anna började sin utredarkarriär som praktikant på Statskontoret, vilket var en del av hennes universitetsutbildning. Efter avslutade studier fanns det möjlighet till sommarjobb som ledde till en anställning.

Anna ErikssonSverige var ordförande i EU när Anna gjorde sin praktik på Statskontoret.  För Statskontorets del innebar det att hålla i möten inom EU:s nätverk för förvaltningsfrågor, European Public Administration Network (EUPAN). Hon fick rollen som kvalificerad sekreterare, tog fram sammanställningar som underlag till möten och skrev minnesanteckningar. Dessutom var Anna med i ett projekt inom miljömärkning under praktiken.

Efter praktikperioden gjorde hon klart sin Mastersutbildning på SCORE. När uppsatsskrivandet var avklarat sökte hon och fick sommarjobb på Statskontoret. Ett sommarjobb som snart förvandlades till en tillsvidare-anställning.

Jag hade tur eftersom jag kom till Statskontoret just som man sökte ett antal nya utredare, säger Anna.

Olika roller i olika projekt

Ett av Annas första utredningsprojekt som anställd var ett långt projekt, en treårig utvärdering av apoteksomregleringen.

Det var mycket lärorikt. Den långa tiden gav möjligheter att verkligen sätta sig in i de aktuella frågorna, samla in nödvändigt material och göra en rejäl bearbetning av det hela, menar Anna.

Hon har också hunnit med att ha rollen som projektledare. Det projektet handlade om att analysera Kommerskollegium utifrån Statskontorets modell för myndighetsanalyser, som är en bred genomlysning av en myndighets förutsättningar, verksamhet, resultat och utmaningar.

Givande arbetsplats

Sedan starten har hon provat på många ämnesområden, vilket är det positiva med Statskontoret.

Är man intresserad av förvaltningspolitik kombinerat med utredningsarbete är Statskontoret en förstklassig arbetsplats. Man får helt enkelt möjligheten att utveckla ett helikopterperspektiv på svensk förvaltning och det tycker jag är spännande, avslutar Anna.