Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Erik Nyberg – utredaren som blev utredningschef

Erik började som utredare på Statskontoret 2006 och kom närmast från Riksrevisionen. Efter fem år på Statskontoret sökte han jobbet som utredningschef och fick det.

Erik NybergI rollen som utredningschef ansvarar Erik för uppdrag från Försvars-, Närings- och Utrikesdepartementet och för även dialog om nya utredningsuppdrag till Statskontoret. Erik har också ansvar för att vidareutveckla Statskontorets metod- och kvalitetsarbete.

När jag blev chef funderade jag förstås på hur jag skulle fungera i den nya rollen, och kanske särskilt på relationerna till mina tidigare utredarkollegor. Men jag kan ärligt säga att det har fungerat utmärkt och jag trivs verkligen som utredningschef. Jag får fortfarande hålla på med analytiskt arbete, samtidigt som jag även får vara med och styra, leda och planera verksamheten på ett mer övergripande plan, säger Erik

Rollen kräver lyhördhet och integritet

Vår uppgift är att göra utredningar och utvärderingar som används som beslutsunderlag för regeringen och departement för att effektivisera och utveckla statsförvaltningen. I dialogen med uppdragsgivaren krävs det både lyhördhet och integritet så att underlagen kommer till så stor nytta som möjligt.

Jag får dagligen jobba ihop med skickliga utredare och har möjlighet att bidra till bra rapporter. Dessutom är det kul att föra dialoger med företrädare för Regeringskansliet och ro hem spännande uppdrag till Statskontoret, berättar Erik.

Teamwork för att få till bra utredningar

På Statskontoret finns det ytterligare tre utredningschefer som ansvarar för uppdrag från övriga departement. Samarbetet mellan utredningscheferna är starkt. De bemannar alla utredningsprojekt tillsammans där medarbetarnas kompetens och styrkor tas tillvara på bästa möjligt sätt för att ta fram bra utredningar.