Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Jobbet som utredare är kreativt, analytiskt, allmänbildande och fritt

Lina Nyberg har arbetet som utredare på Statskontoret i 10 år. Med en pol.mag. från Uppsala Universitet och ett starkt intresse för förvaltningspolitiska frågor tycker hon att jobbet är lika spännande nu som när hon började. Det ger en blandning av frihet, ansvar och utmaningar av vitt skilda slag.

Lina NybergUnder min utbildning gjorde jag en termins praktik på Statskontoret och några år senare ringde de och frågade om jag var intresserad av att komma på intervju för en tjänst. Jag har varit här länge nu och kan inte komma på någon annan arbetsplats som skulle vara roligare, säger Lina.

Statskontorets utredare är ofta statsvetare i grunden. Men flera är ekonomer och humanister. Vissa kommer från en annan utredande verksamhet, till exempel Riksrevisionen eller Riksdagens utredningstjänst. Andra har jobbat med analytiska frågor inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller privat konsultverksamhet.

Det är skillnaderna i kunskap och erfarenhet som gör arbetsgrupperna och utredningarna intressanta och framgångsrika.

Den typiska utredaren är nyfiken, självgående och politiskt intresserad

Man kan få i uppdrag att utreda alla möjliga sorters frågor, så för den som är intresserad av olika typer av samhällsfrågor blir jobbet aldrig tråkigt.

Som utredare har du förmodligen ett genuint intresse för politik och förvaltning. Vi arbetar i små team på 2–3 personer, och det är tack vare allas engagemang och generositet med sin kompetens som vi klarar av att lösa regeringens olika uppdrag, säger Lina.

Finns ingen vanlig dag på jobbet

Trots att ett uppdrag ofta pågår i ca 6–8 månader så blir jobbet aldrig enformigt. Ingen dag är den andra lik.

Vi får regeringens underlag och ett datum när vår rapport ska vara klar. Under projektperioden är arbetet väldigt fritt. Vi har i praktiken förtroendearbetstid, och bestämmer själva inom projektgruppen hur vi på bästa sätt ska kunna besvara regeringens frågor. Frihet kräver såklart stor disciplin. Vi jobbar inte 8–17, utan har möjlighet att förlägga delar av arbetet till den tid och plats som är mest lämpligt, så länge vi är tillgängliga per mail och telefon under kontorstid och bidrar till det gemensamma arbetet på arbetsplatsen, säger Lina.

Det blir en hel del skrivande

Under projektet genomgår arbetsgruppen olika faser: planering, inläsning, intervjuer/enkäter, statistik, analys och rapportering.

Man får väldigt god inblick i olika verksamheter och får lära sig om politiska dilemman. I jobbet intervjuar vi ofta tjänstemän inom olika delar av offentlig sektor, så det är otroligt allmänbildande, säger Lina.

Rapporteringen innebär en mer intensiv skrivfas och ibland kan rapporterna bli uppåt hundra sidor. Även om en språkvårdare alltid granskar texterna innan de presenteras för regeringen, så måste man som utredare tycka om att skriva. Som myndighet är man skyldig att skriva i "klarspråk" vilket är en konstform i sig. Det innebär att alla texter ska vara lättlästa och enkla att förstå. Den som läser rapporten har ofta ont om tid så ett pedagogiskt presenterat resultat underlättar.

Utmanande detektivarbete i projektform

Ibland kan man som utredare uppleva att regeringen har formulerat uppdrag och frågeställningar som inte går att besvara, det kan till exempel handla om att vissa effekter inte går att mäta. Då får vi ha en bra dialog med uppdragsgivaren och förklara att utredningens syfte och mål måste omdefinieras något. En baksida av yrkets stora frihet är att vi jobbar på någonting under flera månader och att man många gånger hinner tvivla på om man har hittat rätt fokus i utredningen. Det är alltid lite nervöst att lämna in en rapport säger Lina.

Statskontoret har runt 75 medarbetare varav ungefär 60 är utredare. På uppdrag av regeringen arbetar utredarna med att utreda och utvärdera statlig och statligt finansierad verksamhet. Det kan innebära allt ifrån arbetsmarknadsfrågor, hur statliga bidrag används till hur försvar och polis arbetar. Statskontoret har också i uppdrag att bistå regeringen i utvecklingen av förvaltningspolitiken och att främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur i staten.

Statskontoret är en rolig arbetsplats med fantastiska kollegor. Det är inte ovanligt att de som slutar väljer att återvända till "moderskeppet" efter några år. Det är verkligen en unik arbetsgivare som är svårslagen om man gillar detektivarbete, avslutar Lina.