Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Karl Malm – jurist som kombinerar kultur och utredningar

Karl Malm är jurist och delar sin tid mellan att arbeta med förvaltningskultur, som Statskontoret arbetar med sedan 2017, och utredningsuppdrag. Den juridiska kompetensen behövs i båda verksamheterna och många gånger knyts uppgifterna samman.

Karl MalmEn god förvaltningskultur i staten

Arbetet med en god förvaltningskultur handlar om de värderingar och förhållningssätt som vilar på den statliga värdegrundens principer. Vår uppgift på Statskontoret är att få myndigheter att arbeta med frågan, sprida kunskap och ge stöd. Vi samarbetar ofta med andra myndigheter som är duktiga på det här.

Vi tar fram kunskapsunderlag, håller seminarier och arbetar med nätverket mot korruption. En annan del är att hålla myndighetsanpassade workshoppar för chefer och ledare.

Statskontoret är en myndighet med hög trovärdighet och vår verksamhet öppnar dörrar för intressanta frågor med höga chefer i statsförvaltningen. Vi förmedlar kunskap, men sedan måste myndigheten arbeta vidare med frågorna själva, det är ett arbete och en dialog som ständigt behöver pågå, säger Karl.

Gemensamma värden förenar

Effektivitet är ett centralt värde i alla Statskontorets utredningar. Det innebär att förvaltningen ska kunna fullgöra sina uppdrag och samtidigt leva upp till alla de krav och mål som ställs. Det innebär att en effektiv förvaltning måste sträva mot att vara rättssäker. Myndigheterna och de statsanställda måste därför leva upp till den statliga värdegrundens krav på bland annat legalitet och objektivet. Det här är utgångspunkten för arbetet med en god förvaltningskultur.

Det jag lär mig i utredningarna föder in i arbetet med en god förvaltningskultur och tvärtom. Ett exempel är hur tillsyn fungerar i praktiken som jag var med och granskade i ett uppdrag. Det kan jag använda när jag sedan pratar med myndigheter om deras svårigheter och utmaningar inom ramen för arbetet med en god förvaltningskultur, säger Karl.

En lärande organisation

Statskontoret är en kunskapsintensiv organisation som gör utredningar inom olika politikområden. Kärnan i uppdragen är styrning och ledning av statliga verksamheter. Just att det handlar om vitt skilda områden ställer stora krav på medarbetarna men är också en rolig och givande utmaning med arbetet. Karl tycker om att lära nytt och snabbt sätta sig in i nya verksamheter och nya frågor. Kollegorna i organisationen är ett stort stöd för varandra.

Jag har oerhört kompetenta och intresserade kollegor som jag lär mig mycket av att jobba tillsammans med. Alla delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter, säger Karl.