Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Tove Stenman – Utredare med förvaltningspolitisk inriktning

Tove Stenman har jobbat på Statskontoret sedan 2015. Hon kom närmast från ett konsultföretag. Det fanns flera orsaker till att hon bytte från det privata näringslivet till den statliga sektorn. Hon hade gjort ett konsultuppdrag för Statskontoret och det gav mersmak till att komma så att säga på insidan av statsförvaltningen. Andra bidragande faktorer var att komma till en miljö med blandade åldrar samt möjligheten att kompetensutveckla sig mer inom statlig verksamhet och specifikt då inom förvaltningspolitiken

Tove StenmanSpännande uppdrag

Ganska snabbt från start kom Tove in i ett stort uppdrag som handlade om statlig styrning. Det passade henne utmärkt; det här var ett projekt som var en ”crash course” i förvaltningspolitik. Kort sagt ett spännande uppdrag där man fick gå på djupet i de stora frågorna tillsammans med kunniga medarbetare.

Utåtriktad verksamhet

Statskontoret arbetar i sin roll som expertmyndighet inom förvaltningspolitiken med både utåtriktade seminarier och en skriftserie, Om offentlig sektor. Tove blev tidigt delaktig i detta arbete. För henne handlar det till stor del om att ta fram förslag till både seminarier och skrifter.

Det är kul att diskutera och fundera på olika förslag, säger Tove. Många idéer kommer upp i samtal med kollegor och i samband med våra uppdrag. Tove har också tillsammans med en kollega skrivit en rapport om ledarskapets betydelse för en god förvaltningskultur i staten inom ramen för skriftserien.

Ett variationsrikt arbetsliv

Det som gör Statskontoret till en så pass bra arbetsplats är alla trevliga och smarta kollegor, säger Tove. Och att jag har möjligheten att växla mellan olika arbetsuppgifter. Just nu är hon projektledare för ett uppdrag om det oberoende konsumentstödet, samtidigt som hon och en kollega jobbar med planeringen för nästa års seminarieserie och nya titlar i serien Om offentlig sektor.