Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Praktik hos oss

Söker du en intressant och utvecklande praktik? Studerar du statsvetenskap, nationalekonomi eller juridik och vill vara med och skapa samhällsnytta tillsammans med kompetenta och omtänksamma kollegor?

Om praktiken

Som praktikant på Statskontoret är du inkluderad och betraktad som en kollega. Vi kan se det eftersom våra praktikanters många olika kompetenser tas tillvara på samtidigt som deras åsikter hörs och respekteras. Som praktikant följer du inledningsvis erfarna utredare och ser hur dessa arbetar, senare under praktikens gång tar du en mer självgående roll där du, under handledning, får vara med och genomföra några av våra många viktiga arbetsuppgifter. På så vis får du praktisk erfarenhet av hela utredningsprocessen och hur olika projekt organiseras och fungerar.

Vi är väldigt säkra på att du kommer märka att ditt arbete och dina många kloka inspel omsätts i praktiken, för vi är måna om din utveckling, är nyfikna på dina kunskaper, och vi tar ett stort ansvar i att ge dig utvecklingsmöjligheter. Du kommer därför ha möjlighet att omsätta det teoretiska i praktiken och få den uppmuntran och konstruktiva återkoppling du behöver för att exempelvis utveckla din förmåga att intervjua, samla in information och arbeta med kvalitativa och kvantitativa analyser.

Du kommer ha intressanta och utvecklande uppgifter och kommer se hur ditt arbete bidrar till en effektivare statsförvaltning. Du deltar även i interna och externa seminarier, får ta del av många av våra kompetensutvecklingsinsatser, samt lär dig att formulera dig i klarspråk i tal och text såsom våra utredare. Du får alltså förädla din akademiska skrivförmåga till en praktisk sådan. Praktiken resulterar även i att du får erfarenhet av att utvärdera offentliga verksamheter och i framtiden kan uppvisa att du har lyckats omsätta det teoretiska med goda resultat.

Om dig

Vi letar efter dig som har ett uttalat intresse för förvaltningspolitik, utredning och analys, och som vill se hur det teoretiska och stundvis abstrakta tar sig form i en utredningsverksamhet. Du som med omtänksamhet och driv vill medverka till en effektivare statsförvaltning och ta möjligheten vår praktik ger dig för att både utveckla din yrkeskompetens och som person.

För den här praktiken ska du:

  • studera på universitet eller högskola på minst mastersnivå inom statsvetenskap, nationalekonomi eller juridik
  • ha praktik om minst 20 veckor som del av utbildningen under våren 2021.

Du bör även:

  • ha enkelt för att samarbeta bra med andra människor
  • vara noggrann och lägga ner stor vikt vid att leva upp till mål och kvalitetsstandard
  • arbeta bra med komplexa frågor där du analyserar och bryter ner problem för att lösa dessa
  • ta ansvar för dina uppgifter och själv strukturera ditt angreppsätt för att driva dina processer vidare.

Bra att veta

Vi tar normalt emot 3 till 4 praktikanter per termin. 

I vår urval- och bedömningsprocess utgår vi främst ifrån de svar du lämnar på våra urvalsfrågor.

Din ansökan ska innehålla

  • CV
  • ett intyg om att praktiken ingår i din utbildning
  • ett intyg med dina studieresultat.

Skicka din ansökan här

Du är välkommen med din ansökan som ska skickas in senast 2020-10-18. Urval görs löpande.

Ifall du har några frågor kan du kontakta vår HR-ansvariga, Miicke Nordin på miicke.nordin@statskontoret.se eller via telefon 08 454 4611. Du kan även prata med en av våra utredare och biträdande chefer, Hanna André, hanna.andre@statskontoret.se eller via telefon 08 454 4628.