Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Tillgänglighet

Statskontoret står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Statskontoret.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Webbplatsen är delvis tillgänglig

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vi arbetar med att ta fram en ny webbplats som helt och hållet uppfyller kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Den nya webbplatsen kommer att vara klar under 2021.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Statskontoret.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • Alt-texter beskriver inte alltid bilden eller bildens syfte. [WCAG 1.1.1]
  • Sidor och funktioner beskrivs inte alltid konsekvent i länkar, hänvisningar och rubriker. [WCAG 3.2.4.]
  • Vissa webbsidor saknar huvudrubrik. [WCAG 1.3.1]
  • ​Vissa bilder har text i bilden. [WCAG 1.4.5] 
  • På vissa delar av sidan förekommer låg kontrast mellan text och bakgrund [1.4.3]
  • Vissa fält där användaren ska göra ett val saknas en beskrivning. [WCAG1.3.1]
  • Inmatningsfält i vår tjänst Sök i diariet saknar synliga beskrivningar och korrekta HTML-etiketter. [WCAG 3.3.2]
  • Alla pdf-filer är inte tillgänglighetsanpassade. Exempelvis kan titel, rubriker, etiketter och alt-texter till bilder saknas. Detta gäller framför allt remissvar, rapporter publicerade innan 2020, samt presentationer och andra dokument som tagits fram av andra aktörer än Statskontoret.  [Flera olika riktlinjer]
  • Webbplatsen bygger på äldre teknik från 2015, därför lever den inte tekniskt fullt upp till standarden för riktlinjerna i webbdirektivet. [Flera olika riktlinjer.]

Oskäligt betungande anpassning

Statskontoret åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Rapporter från 2019 och tidigare har inte tillgänglighetsanpassats, vilket kan innebära problem med uppläsning. Statskontoret publicerar på sin webbplats rapporter från 2000 och framåt. Det rör sig om hundratals rapporter, med omfattande text, som är publicerade i PDF-format. Vår bedömning är att det skulle ta oskäligt stora resurser i anspråk att tillgänglighetsanpassa alla äldre rapporter. Från och med 2020 är alla rapporter tillgänglighetsanpassade.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av den berörda offentliga aktören eller står under dess kontroll. Detta innefattar dokument som tagits fram av annan part än Statskontoret, exempelvis uppdragsbeskrivningar. 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Statskontoret.se.

Senaste bedömningen gjordes den 17 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 17 september 2020.