Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Vår historia i korthet

I december 1680 undertecknade Karl XI handlingarna som innebar att Sveriges finanser skulle hanteras av det nybildade Kungl. Maj:ts Staats Contoir. Därmed startades den myndighet som än i dag heter Statskontoret.

Att få rätsida på Sveriges usla finanser efter år av krig var det första uppdraget. Därefter har myndigheten haft en rad skiftande arbetsuppgifter, allt från rationaliseringsverksamhet till upphandling av IT och telefoni och främjande av elektronisk inköpsverksamhet i statsförvaltningen. Även antalet medarbetare på Statskontoret har varierat stort under åren.

Sedan 2006 är Statskontorets uppgift renodlad till utredningsverksamhet. I dag är Statskontoret med sina cirka 60 kvalificerade utredare, regeringens stabsmyndighet för utredning, utvärdering och uppföljning av statlig och statligt finansierad verksamhet.