Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Statskontorets råd

Rådets uppgift är att vara ett stöd i den mer långsiktiga och strategiska utvecklingen av myndighetens verksamhet bland annat genom att fungera som en viktig aktör i Statskontorets omvärldsbevakning.

Följande personer ingår i rådet:

  • Thomas Bull, justitieråd, Högsta förvaltningsdomstolen
  • Anna Eriksson, generaldirektör, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)
  • Tony Malmborg, departementsråd, Socialdepartementet
  • Åke Nordlander, budgetchef, Budgetavdelningen, Finansdepartementet
  • Clas Olsson, generaldirektör, Ekonomistyrningsverket (ESV)
  • Bob Pernodd, avdelningschef, Avdelningen för offentlig förvaltning, Finansdepartementet
  • Peter Sandwall, landshövding i Kalmar län 
  • Charlotte Svensson, generaltulldirektör, Tullverket
  • Helen Ängmo, generaldirektör, Statens skolinspektion