Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Sök i diariet

I Statskontoret diarium kan du söka på ärenden från år 1988 och framåt.

För varje ärende visas bland annat vad ärendet handlar om, när det kom in och vem som är handläggare. Om du vill få tillgång till handlingar i ärendet kontaktar du Statskontorets registrator.

Söktips

Titel

Du kan välja mellan att söka på hela ord, delar av ord eller hela meningar. Om du till exempel skriver styr i fältet Ärende/Sökord, sker en sökning på ord som styrning, styra och Transportstyrelsen.. För att söka på flera ord lägg in ett procenttecken mellan orden, så här: effektivitet%stat.

Diarienummer

Diarienummer (Dnr) är det unika nummer som registreras för varje ärende. Om du fyller i ett diarienummer till exempel 2018/14 sker sökning endast på detta ärende. Diarienummer måste fyllas i enligt principen årtal/löpnummer.