Till huvudinnehåll

Analysera kommunal samverkan

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att analysera samverkan mellan kommuner.

Statskontoret ska:

  • beskriva utvecklingen av samverkan mellan kommuner,
  • analysera konsekvenser av omfattande samverkan, och
  • utvärdera avtalssamverkan.

Om Statskontoret vid utförandet av uppdraget identifierar tänkbara åtgärder för att åstadkomma en mer effektiv samverkan ska myndigheten redovisa dessa.

Statskontoret ska senast den 15 mars 2023 redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Finansdepartementet).