Till huvudinnehåll

Följa upp hur långt berörda myndigheter kommit i tillämpningen av förordningen (2018:1264) om digitalt inhämtande av uppgifter från företag

Statskontoret har fått i uppdrag att följa upp hur långt berörda myndigheter har kommit i arbetet med att tillämpa förordningen om digitalt inhämtande av uppgifter från företag.

Statskontoret ska

  • göra en kartläggning av hur långt samtliga myndigheter som berörs av förordning (2018:1264) om digitalt inhämtande av uppgifter kommit i arbetet med att tillämpa förordningen
  • följa upp myndigheternas samordning och samverkan med anledning av förordningen.

Utifrån kartläggningen och uppföljningen ska Statskontoret göra en fördjupad beskrivning och analys av hur ett urval av myndigheterna har arbetat med tillämpningen av förordningen. 

Statskontoret ska sedan föreslå lämpliga åtgärder som regeringen kan vidta för att öka takten i genomförandet av förordningen hos berörda myndigheter samt åtgärder för att förbättra samordningen och samverkan mellan myndigheterna med fokus på uppgiftsinhämtning från företag.

Statskontoret ska senast 30 april 2023 lämna en skriftlig redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).